Chương trình thu thập thẻ bài đổi thưởng
Mình đang thu thập thẻ bài đổi được phần thưởng Iphone cực đỉnh, Hãy cùng nhau thu thập nào!
Giới thiệu về chương trình:
Thời gian chương trình (15.12-15.2) dùng uVay sẽ nhận được cơ hội mở thẻ bài, khi mở ra các thẻ bài Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới v.v.., Thu thập đủ bộ các thẻ bài sẽ có cơ hội nhận các phần thưởng như iPhone 11 pro max !
Làm thế nào để tham gia:
1.Người dùng Android: Hãy mở ngay Google Play và tìm tải app uVay, sau khi đăng ký sẽ được tham gia.
2.Người dùng iPhone: Hãy nhấn giữ đường link https://uvay.vn để sao chép và mở bằng trình duyệt web, sau khi đăng ký sẽ được tham gia.
Phần thưởng và điều kiện quy đổi:
Phiếu Ưu đãi 50.000đ
1 thẻ bất kỳ trong Đoàn thỉnh kinh
Phiếu Ưu đãi 150.000đ
3 thẻ khác nhau bất kỳ của Đoàn thỉnh kinh
100.000đ nạp tiền ĐT
Đoàn thỉnh kinh
200.000đ nạp tiền ĐT
Đoàn thỉnh kinh + Quan Thế Âm
OPPO F11 Pro
Đoàn thỉnh kinh + Như Lai
iWatch Series 5
Quan Thế Âm + Như Lai
iPhone 11 pro Max
Đoàn thỉnh kinh+Quan Thế Âm+Như Lai
Làm thế nào để có cơ hội mở thẻ bài:
1.Xin vay thành công, được cơ hội rút thăm 3 thẻ.
2.Mỗi lần thanh toán đơn vay, sẽ được rút thăm 3 thẻ.
3.Mỗi lần mời bạn vay thanh công, sẽ được rút thăm 3 thẻ.
4.Mỗi ngày chia sẻ về chương trình này, lần chia sẻ thành công đầu tiên sẽ được rút thăm 1 thẻ, tổng số thẻ có thể thu tập từ chia sẻ là 10/10.
5.Có thẻ tặng thẻ có bất kỳ một người dùng uVay khác. đồng thời cũng có thể nhận được thẻ mình cần từ người khác
Quyền giải thích cuối cùng của chương trình rút thăm này thuộc sở hữu của EasyFintech